IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS AdresserRedigera anläggningsadress (byt person)

Redigera anläggningsadress (byt person)

Navigera till formuläret för "Anläggningsadresser"via Navigator eller Lobby. Mata in sökkriterier och välj "Sök"

Klicka i fältet "Namn" och välj "Värdelista" (F8)

Välj den person du vill ändra till och välj "OK"

Välj "Spara". Välj "refresh" för att uppdatera sidan så att du ser att förändringen slagit igenom.

Den nya personens adressuppgifter har uppdaterats

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.