IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS SupportRapportera in supportärende-INTERNA användare

Rapportera in supportärende-INTERNA användare

Välj "Registrera ärende".

Utifrån typ av ärende, välj "Beställning", "Felanmälan" eller "Fråga IT".

Välj "Beställningar" för konton och ökade behörigheter (se instruktion för beställning av konto här https://ais.screenstepslive.com/s/11560/m/61931/l/1112815-ansokan-om-ny-ifs-anvandare)

Välj "Felanmälan" om du upptäcker ett fel, har problem med inloggning etc.

Välj "IT-fråga" om du har en fråga om användning av systemet.

Rubrik: Rubricera ärendet utifrån vad ärendet gäller.

För snabbast möjliga hantering, var noga med att fylla i en tydlig beskrivning av problemet/frågeställningen,

System: Välj det system som ärendet gäller, nedan exempel "Anläggningsstöd / IFS / Produktion".

Välj "Skicka".

Nedan exempelbild gäller "Felanmälan".

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.