IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS Kända problemProblem att koppla dokument mot AO

Problem att koppla dokument mot AO

Om nedan felmeddelande visas när man försöker koppla ett dokument mot en arbetsorder, så beror det på att man står i fliken "Anmodan" och alltså försöker koppla dokumentet mot anmodan och inte själva arbetsordern. Lösningen är att gå till "Allmänt"-fliken och försöka koppla på nytt.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.