Kända fel i GIS-kartan

Här beskrivs ett antal kända fel som är buggrapporterade till IFS och där vi inväntar en rättning.

Nedan felmeddelande dyker upp ibland. Det är inget man behöver bry sig om, utan man kan bara klicka på "Ja" så försvinner det.

Man kan dock göra en inställning för Internet Explorer på sin dator som gör att man slipper få felmeddelandet igen. Dokumenten nedan innehåller instruktioner för hur man gör detta.

Det går inte att använda högermusval "visa på karta" från en ledning (linjärt objekt).

Det går endast att använda högermusval "visa på karta" från en station, en teknikbod, en ledningsgata eller en stolpe.

Det går inte att söka efter ledning eller ledningsgata i "Sök och välj".

Systemet hittar inget objekt, eller hittar det men kan inte visa det på kartan. Det går endast att söka efter stationer, teknikbodar och stolpar på objekt-ID.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.