Q&A

Q: IFS-manualerna har potential att bli bättre. Hur kan de förbättras?

A: Genom att de som arbetar i IFS informerar när de upptäcker att en instruktion brister eller saknas helt. Tillsammans med instruktionsskribent gås sedan processer och steg igenom, och på så sätt kan kvalitén succesivt bli bättre i manualerna.

Q: Jag har upptäckt en instruktion som är felaktig. Vart vänder jag mig?

A: Lägg  ett ärende i Easit (intern användare) eller via Aktörsportalen (extern användare) och anmäl vilken instruktion som är felaktig samt vad som är felaktigt. Fördelaktigt om du berättar så detaljerat som möjligt samt skickar med skärmdump.

Q: Jag saknar en instruktion i IFS. Vart vänder jag mig?

A: Lägg ett ärende i Easit (intern användare) eller via Aktörsportalen (extern användare) och berätta  vilken instruktion som saknas.

Q: Jag vill gå en IFS-utbildning. Finns det någon sådan?

A: Sedan hösten 2019 erbjuds en grundläggande IFS-utbildning för interna IFS-användare. Utbildningen hålls flera gånger per år. Anmälan sker i SABA. För mer information eller specifika utbildningsönskemål, vänligen kontakta Anette Erlich.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.