IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS InställningarByta standardanläggning för konstruktionsobjekt

Byta standardanläggning för konstruktionsobjekt

Den anläggning som är satt som standard kommer automatiskt fyllas i när man skapar ett nytt konstruktionsobjekt. Det är därför smidigt att byta standaranläggning till den anläggning man arbetar med för tillfället. Är ingen inställning gjord kommer SVK_ANL vara ifylld som standardanläggning.

Navigera till formuläret "Användarinställningar" (under Konstruktion)

Klicka i fältet "Standardanläggning" och välj "Lista"

Markera den anläggning du vill ha och välj "OK"

Markera den anläggning du vill ha och välj "OK"

Välj "OK" för att spara inställningen

Välj "OK" för att spara inställningen

När du sedan skapar ett nytt konstruktionsobjekt kommer vald standaranläggning fyllas i automaiskt.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.