IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS InställningarSöka oberoende av små och stora bokstäver

Söka oberoende av små och stora bokstäver

Om du vill kunna söka oberoende av versaler och gemener, bocka ur rutan "Skilj på små/STORA".

Obs! Prestandan kan påverkas negativt, dvs det tar längre tid att göra stora sökningar. Inställningne görs i respektive formulär.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.