Bilagepanelen

Bilagepanelen fungerar överallt, men här visas hur den fungerar på ett konstruktionsobjekt.

Hitta tekniska data på tex apparater

1. Ha ett objekt framsökt i ett formulär 2. Tryck Bilagor 3. Välj egenskaper 4. Attributen för apparaten visas.

Hitta Dokument

1. Ha ett objekt framsökt i ett formulär 2. Tryck Bilagor 3. Välj dokument 4.Dokumenten för objektet visas.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.