IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS SupportRapportera in ett supportärende - EXTERNA användare

Rapportera in ett supportärende - EXTERNA användare

För att rapportera in ett supportärende, gör följande:

1. Gå till www.svk.se

2. Klicka på "Aktörsportalen"

3. Klicka på "Teknik och entreprenad"

4. Klicka på "It-systemsupport"

5. Klicka på "Använd webbformuläret för att ställa frågor och rapportera fel i IFS"

6. Fyll i nedan uppgifter. Fördelaktigt med en så tydlig beskrivning som möjligt om ärendet. Bifoga gärna bilder för att underlätta åtgärd och återkoppling i ärendet.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.