Högermusval

I IFS ligger många funktioner och genvägar under höger musval. En av de viktigare funktionerna är möjligheten att ändra status på objekt/arbetsorder.

Högermusval, konstruktionsobjekt

Högermusval, konstruktionsobjekt

Högermusval, bered arbetsorder

Högermusval, bered arbetsorder

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.