IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS InställningarInställningar för visning i "Utforskare för anläggningsobjekt"

Inställningar för visning i "Utforskare för anläggningsobjekt"

Förklaring av vad som visas i utforskaren

Förklaring av vad som visas i utforskaren

För närvarande är endast visningen för ”Utforska konstruktionsobjekt” uppsatt.

Närmast under ”Utforska konstruktionsobjekt” visas anläggningarna som finns (Alla ledningar och kablar ligger under en egen Anläggning som heter ”LEDNING”, stationer och Teknikbodar m.fl. ligger under separata Anläggningar).

Under anläggningarna listas i sin tur Konstruktionsobjekt.

Under konstruktionsobjekt återfinns Dokument, där listas de Dokument(poster) som är kopplade till Konstruktionsobjektet.

Samt Anläggningsobjekt/Underhållsobjekt (ifall konstruktionsobjektet varit i någon av statusarna ”Planerad för drift” och ”Färdigställd”).

Nedan bild visar exempel på strukturen och vilka attribut som visas.

 

Förklaring av begreppen Konstruktionsobjekt, Underhållsobjekt, Linjära objekt

 • Konstruktionsobjekt är där en anläggning förbereds och byggs upp, tex förbereder apparatbyten mm.
 • Underhållsobjekt är samlingsnamn för det som i systemet kallas Funktionsobjekt / Utrustningsobjekt / Anläggningsobjekt och det är här underhållet sker i driftläget, arbetsordrar läggs på dem och det är där underhållspersonal primärt söker information.
 • Linjära objekt är en special som fyller bägge ovanstående funktioner. Ett linjärt objekt där senaste revisionen har revisionsstatus ”Preliminär” kan ses som konstruktionsobjekt vad gäller att det är där ny information läggs in och ändras. Medan revisionsstatusen ”Aktiv” kan ses som underhållsobjekt.

 

Högerklicka på någon av objekten för att välja vilken vy som ska visas i fönstret till höger (olika beroende på typ av objekt som är valt på vänstersidan konstruktion/dokument/underhåll)

Högerklicka på någon av objekten för att välja vilken vy som ska visas i fönstret till höger (olika beroende på typ av objekt som är valt på vänstersidan konstruktion/dokument/underhåll)
 • Konstruktionsobjekt
  • Visar information om det konstruktionsobjekt som är markerat i navigatorn.
 • Konstruktionsobjekt  Lista
  • Visar i lista de konstruktionsobjekt som ligger närmast under det konstruktionsobjekt som är markerat i navigatorn
 • Bilder på konstruktionsobjekt (används inte i nuläget)
  • Visar bilder på de konstruktionsobjekt som ligger närmast under det konstruktionsobjekt som är markerat i navigatorn
 • Information om funktionsobjekt
  • Visar information om det underhållsobjekt som motsvarar det konstruktionsobjekt som är markerat i navigatorn (förutsätter att konstruktionsobjektet varit i status ”Planerat för drift” eller ”Färdigställt” så att det skapats ett underhållsobjekt).
 • Funktionsobjekt  Lista
  • Visar i lista de underhållsobjekt som motsvarar de konstruktionsobjekt som ligger närmast under det konstruktionsobjekt som är markerat i navigatorn (förutsätter att konstruktionsobjekten varit i status ”Planerat för drift” eller ”Färdigställt” så att det skapats underhållsobjekt).
 • Funktionsobjektinformation
  • Visar information om det underhållsobjekt som är markerat i navigatorn
 • Individobjekt (används inte i nuläget)
 • Funktionsobjekt
  • Visar i lista de underhållsobjekt som ligger närmast under det underhållsobjekt som är markerat i navigatorn
 • FU för objektstruktur
  • Visar formuläret ”FU för objektstruktur” (jag har inte lärt mig än vad den visar och hur det fungerar men gissar på att all FU-åtgärder som finns går att nå via den struktur som visas) Strukturen som visas i formuläret utgår i alla fall från det underhållsobjekt som är markerat i navigatorn.
 • Aktiva arbetsorder
  • Visar aktiva arbetsorder på det underhållsobjekt som är markerat i navigatorn
 • Historiska arbetsorder
  • Visar historiska arbetsorder på det underhållsobjekt som är markerat i navigatorn
 • Aktiva ronder (används inte i nuläget)
 • Historiska ronder (används inte i nuläget)
 • Snabbvisa
 • Öppnar Snabbvisa till höger, visar innehållet i incheckad fil på dokumentposten.
 • Dokumentrevision
 • Visar information om den dokumentpost som är markerad i navigatorn
 • Dokument kopplade objekt
 • Visar objektkopplingar för den dokumentpost som är markerad i navigatorn (samma sak som visas om på Dokumentrevision under fliken ”Objekt”.

 

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.