IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS Kom igång i systemetAnvända översiktsformulär och detaljformulär

Använda översiktsformulär och detaljformulär

Mycket av arbetet i IFS görs i detaljformulär och översiktsformulär (listor). Samma information går att visa i både detaljformulär och översiktsformulär (listor) beroende på hur detaljerad infomation du behöver.

Skapa ny post med hjälp av detaljformulär

1. För att kunna skapa ett ny post med hjälp av detaljformuläret måste du trycka på + symbolen

Fyll på information till din nya post

1. Rosa fält betyder att det är obligatorisk informationen är obligatorisk. 2. I vissa fält tänds värdelistan symbolen 3. Klicka på värdelistasymbolen för att välja från en värdelista.

Spara ifyllt detaljformulär

1. Spara. 2, Duplicera 3. Kopplad meny

Bläddra bland flikar i ett detaljformulär

Bläddra bland flikar i ett detaljformulär

1. Det finns oftast flera flikar i detaljformuläret

Lägga till poster genom att lägga till rader i ett översiktsformulär

1. Tryck på "plusset" i översiktformulärets huvud.

Fylla på data i den nya posten

1. Fyll i information för den nya posten. 2. Spara genom att trycka på spara-symbolen.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.