IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS Kända problem"Inga bilagetyper är aktiverade" visas i bilagepanelen i formulär Anläggningsobjektnavigator

"Inga bilagetyper är aktiverade" visas i bilagepanelen i formulär Anläggningsobjektnavigator

Bilagepanelen är känslig för vilken flik man markerar. För att se egenskaper och kopplade dokument för apparaten så är det viktigt att man markerar fliken "Funktionsobjekt".

Markera bilagor längst ner för att öppna panelen. "Inga bilagetyper är aktiverade" visas. Observera att fliken Summering är markerad.

Markera fliken "Funktionsobjekt" nu visas Egenskaper och Dokument nere i bilagepanelen

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.