Navigatorn

Klicka på ränderna (hamburgaren) så att Navigatorn fälls ut

Klicka på ränderna (hamburgaren) så att Navigatorn fälls ut
Navigatorträdet

Du har nu kommit in i navigatorn där du kan hitta alla de formulär och funktioner som du använder i IFS9. Under varje pil finns det ett antal underkategorier.

Söka med hjälp av Navigatorn

Söka med hjälp av Navigatorn

Ovanför Navigatorträdet finns ett sökfält. Där kan du söka efter det funktion/formulär du behöver. Skriv in det du vill söka efter så börjar systemet föreslå formulär/listor.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.