IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS InställningarÄndra filtrering för Anläggningsobjektnavigatorn

Ändra filtrering för Anläggningsobjektnavigatorn

I Anläggningsobjektsnavigatorn visas alla underliggande objekt som standard, oberoende vilken status som objekten har. Det går att ställa in vilka objekt som ska visas beroende på status, exempelvis ändra filtreringen så att skrotade objekt inte visas.

Gå till "Anläggningsobjektnavigator" via "Länkar" i din startlobby.

Sök fram den anläggning som ska filtreras.

Filtrera

1. Markera anläggningen och klicka högermusval.

2. Välj "Navigator-filtrering".

3. Markera den status som du vill filtrera bort. Bocken kryssas då ur, och filtrering görs.

För att filtrera flera statusar, gör om samma procedur.

Observera att du behöver plocka fram bortfiltrerade statusar för att se dessa igen.

1. Markera anläggningen och klicka högermusval.

2. Välj "Navigator-filtrering".

3. Markera den status som du vill filtrera fram.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.