IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS InställningarÄndra ordning och synlighet på kolumner i översiktsformulär

Ändra ordning och synlighet på kolumner i översiktsformulär

För att sortera per kolumn klicka på kolumnrubriken

Ordningen ändras

För att ändra ordning och synlighet på de kolumner som visas i forumläret, klicka uppe i kolumnrubrikraden och välj högermusval "Kolumnväljare"

Markera det värde du vill flytta mellan dolda och synliga kolumner och använd pilarna

Markera det värde du vill flytta mellan dolda och synliga kolumner och använd pilarna

Värdet hamnar längst ner. Använd pilarna på sidan för att ändra ordning. Välj "OK" när du är klar

Värdet hamnar längst ner. Använd pilarna på sidan för att ändra ordning. Välj "OK" när du är klar

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.