IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS Kom igång i systemetSöka i översiktsformulär och detaljformulär

Söka i översiktsformulär och detaljformulär

Mycket av arbetet i IFS görs i detaljformulär och översiktsformulär (listor). Samma information går att visa i både detaljformulär och översiktsformulär (listor) beroende på hur detaljerad infomation du behöver.

Söka fram poster i formulär. Sökningen görs på samma sättt i både översiktsformulär och detaljformulär.

Söka fram poster i formulär. Sökningen görs på samma sättt i både översiktsformulär och detaljformulär.

Tryck på förstoringsglaset

Använda sökformuläret.

Använda sökformuläret.

Eftersom IFS innehåller mycket information är det en bra ide att alltid göra en styrd sökning, för att begränsa antalet träffar. 1. Skriv in valfritt sökbegrepp. 2. Tryck på sök.

Hitta förbestämd söklistor

Hitta förbestämd söklistor

Att använda förbestämda söklistor är ett effektivt sätt att söka på. 1. Rutan med "prickar" anger att det finns en lista att använda.

Använda förbestämda söklistan

1. Tryck på "pricksymbolen" 2. En förutbestämd lista dyker upp, välj det du vill söka på.

Scrolla i en lång söklista

Scrolla i en lång söklista

IFS söker kontinuerligt fram ny poster i sökrutan. Det betyder att inte alla poster visas på en gång, utan att listan fylls på allt eftersom du scrollar nedåt i listan. 1. Varje gång du drar och släpper scrollisten nedåt kommer den "åka tillbaka" i takt med att ny information fylls på.  2. Du kan trycka på pilen för att komma till slutet.

Söktips %

Söktips %

1. Genom att lägga till ett %-teckan kan du utöka sökningen.

Exempel på ett populerat översiktsformulär

Söka fram detaljformulär

Om du får mer än 100 träffar kommer du få upp en dialog ruta som frågar om du verkligen vill få upp hela resultatmängden. 1. Klicka nej om du bara vill få upp de 100 första posterna (vill du få upp hela resultatmängden klicka på ja. Men det kommer troligtvis ta lång tid. )

 

Framsökt detaljformulär, exempel

Du kommer få upp ett detaljformulär med information om en post.

Bläddra bland framsökta detaljformulär

1. Klicka på ljusgrå pilen. 2. Bläddra bland framsökta detaljformulär, och välj vilken post du vill visa.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.