Bifoga dokument

Exempel nedan är från arbetsorderhantering.

När du står i det formulär som du vill bifoga ett dokument i, ställ dig i fliken "Allmänt" och klicka på "Bilagor" nere i bilagepanelen.

1. Klicka på "Dokument".

2. Klicka på "Bifoga".

1. Välj "Dokumentklass". Du kan ta hjälp av värdelista för att hitta rätt dokumentklass.

För frågor gällande vilken dokumentklass som ska användas:

Underhållsentreprentör: Kontakta din underhållsingenjör.

Övriga: Kontakta IFS-supporten via Easit.

(Se lista längst ner för de vanligaste dokumentklasserna).

2. Fyll i "Titel" för dokumentet.

3. Klicka på "Bläddra".

Markera den fil som du vill bifoga. Klicka på "Öppna".

Klicka på "Skapa".

Nu är dokumentet bifogat. I "Bilagor" i bilagepanelen syns hur många dokument som finns bifogade. Nedan exempel har en bilaga bifogad.

De trettio vanligaste dokumentklasserna 2019 (i fallande ordning):

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.