IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS Kända problemFelmeddelande "Objekt har ändrats av annan användare" (Fel sorteringsordning vid duplicering av objektstruktur)

Felmeddelande "Objekt har ändrats av annan användare" (Fel sorteringsordning vid duplicering av objektstruktur)

Felmeddelande visas:

"objekt har ändrats av en annan användare "

Problemet uppstår när man har kopierat objekten i ett fack, bytt anläggning och sedan råkat spara objekten. Man behöver göra samtliga steg i intruktionen INNAN man sparar för att det ska bli rätt.  Sök ersätt görs uppifrån och ner innan man har sparat objekten, men för de sparade objekten görs uppdatering nerifrån och upp. Råkar man spara innan man uppdaterat all information blir konskevensen att man får felmeddelande och inte kan uppdatera informationen.

Åtgärd:

1) Välj den sparade frågan "Objekt sorterade på objektnivå" och sök fram objekten på nytt. Nu blir sorteringsordning rätt.

2) Markera den översta raden för de underliggande(apparaterna) objekten i fackstrukturen i listan. (de längst ner i formuläret om de söks fram igen). Välj sök och ersätt för informationen som ska uppdateras.

3) Markera den översta raden för de mellanliggande objekten i fackstrukturen (IToch UT plats nivå) . Välj sök och ersätt för informationen som ska uppdateras.

4) Markera sist facket. Uppdatera informationen.

5) Spara.

 

Se instruktionen XXX för detaljerad instruktion steg för steg med bilder.

 

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.