IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS InställningarVäxla mellan avancerat läge och standard i sökformulär

Växla mellan avancerat läge och standard i sökformulär

När man använt en sparad fråga hamnar man i "Avancerat läge" där man kan göra mer avancerade sökningar. Tryck på knappen "Standard" för att växla tillbaka till den vanliga sökrutan.

Den vanliga sökrutan visas. Tryck på knappen "Avancerat" för att komma tillbaka till den avancerade sökrutan.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.