Snabbkommandon och funktionstangenter

Genom att hålla inne Ctrl+F1 i IFS får du fram vilka snabbkommandon som systemet erbjuder. De gröna är de som du kan använda i det läget du står, medan de som är grå inte kan nyttjas just där.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.