IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS Kända problemFönster uppdateras inte, gamla fönster ligger kvar och skymmer innehåll i IFS

Fönster uppdateras inte, gamla fönster ligger kvar och skymmer innehåll i IFS

Problemet förekommer för de datorer som används i kontrollrummet

Om du får problem med  fönster som ligger kvar skymmer innehåll i IFS så beror det på en windowsinställning som behöver ändras

Om du får problem med  fönster som ligger kvar skymmer innehåll i IFS så beror det på en windowsinställning som behöver ändras
 Navigera till: Start > Kontrollpanelen > Utseende och anpassning > Ändra tema

Välj sedan Tema “windows 7”

 Välj sedan Tema “windows 7”

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.