IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS InställningarTa bort färgformatering i formulär

Ta bort färgformatering i formulär

Markera den kolumn du vill ändra formateringen för och välj högermusval "Villkorlig formatering"

För att slippa se centralt valda färger, välj vit färg i listan och sedan "OK"

Obs! Om du istället för vit färg väljer att radera raderna kommer de att komma tillbaka nästa gång du loggar in. Det beror på att de är centralt uttryckta i den generella profilen för alla användare. Du kan själv gå in och skapa villkorlig formatering genom att lägga in nya rader med villkor.

Färgen från fälten försvinner

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.