Fasta symboler i systemet

Genomgång av symboler vilka alltid ligger i ramen runt IFS fönsret. Vad de betyder och hur de används.

Fasta symboler för navigering i systemet

1. Stega fram och tillbaka mellan öppna fönster. 2. Genväg för att välja öppet fönster 3. Välja fönster i en översikts-vy 4. Navigera via textöversikt 5. Navigera via navigator

Fasta symboler för stäng, uppdatera, söka samt byta användare

1. Avbryt 2. Uppdatera fönster 3. Allmän sök 4. Byt användare

Fasta symboler för nytt fönster och fullskärmsläge

Nere i högra hörnet hittar du två användbara symboler. 1. Öppna nytt fönster. 2. Fullskärms läge. De två övriga symborna har med pekskärmsläge och används om du skulle använda IFS med pekskärm, (tex mobil eller pekplatta)

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.