IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS Kända problemKÄNT FEL: Fält i arbetsorder accepterar inte för långa texter

KÄNT FEL: Fält i arbetsorder accepterar inte för långa texter

En text med färre än 500 tecken går bra att klistra in

Vid text längre än 500 skymtar bara första raden och det går inte att klistra in någon text alls

Work around; dubbelklicka i fönstret så att texteditorn dyker upp

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.