IFS AnvändarmanualerIntroduktion IFS SupportAnsökan om ny IFS-användare

Ansökan om ny IFS-användare

För att göra en ansökan om att en underhållsentreprenör ska få tillgång till IFS lägger respektive underhållsingenjör en beställning i Easit, som i sin tur godkänns av respektive underhållsingenjörs chef.
För övriga externa IFS-ansökningar lägger respektive chef en ansökan.

Registrera ett nytt ärende i Easit genom att gå till: Registrera nya objekt » Beställningar » IT Beställningar » Behörigheter » Ny behörighet

Fyll i "IFS" i "Rubrik", fyll i nedan uppgifter i "Beskrivning" för den sökande, samt välj "Anläggningsstöd / IFS / Produktion" i "System".

- För- och efternamn

- Mailadress

- Mobiltelefonnummer

- Arbetstitel / Arbetsroll

- Företag (för externa)

- Avtalsområde (för underhållsingenjörer & underhållsentreprenörer)

Fyll i resterande uppgifter som ett vanligt Easit-ärende.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.