Startlobby och byta lobby

Lobbyn är din startsida i IFS. Lobbyn innehåller genvägar och information som du behöver ha lättillgänglig.

1. Uppdatering av element i lobbyn, även kallad "Refresh".  

Du kan byta lobby genom att trycka på symbolen "Översikt-Lobby".

Du ser nu en översikt med miniatyrer på de lobbys som finns tillgängliga.

Genom att scrolla med listen på höger sida om översikten kan du se samtliga lobbys du har tillgång till.

Du ser nu en översikt med miniatyrer på de lobbys som finns tillgängliga.

För att välja en annan lobby som startsida, börja med att ta fram den lobby som du vill ha som startsida i IFS.

1. Tryck på pilen vid "gubben" i övre högra hörnet.

2. Välj "Alternativ".

1. Välj "Aktiv sida".

För att välja/ändra vilket objekt som ska visas i lobbyn, (1) tryck på den lilla pilen till höger om lobbynamnet, (2) fyll i objekt-ID i dialogrutan. Lobbyrutorna fylls på med aktuell data för det valda objektet.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment