Startlobby och byta lobby

Lobbyn är din startsida i IFS. Lobbyn innehåller genvägar och information som du behöver ha lättillgänglig.

För att komma tillbaka till lobbyn, tryck på hussymbolen.

Lobbyn är din startsida i IFS. Tryck på hussymbolen för att komma tillbaka till lobbyn.

1. Uppdatering av element i lobbyn, även kallad "Refresh".  

2. Förstora/förminska  lobbyn.

"Refresh" av element i lobbyn samt förstora/förminska  lobbyn

Du kan byta lobby genom att trycka på symbolen "Översikt-Lobby".

Du kan byta lobby genom att trycka på översikt Lobby symbolen.

Du ser nu en översikt med miniatyrer på de lobbys som finns tillgängliga.

Genom att scrolla med listen på höger sida om översikten kan du se samtliga lobbys du har tillgång till.

Du ser nu en översikt med miniatyrer på de lobbys som finns tillgängliga.

För att välja en annan lobby som startsida, börja med att ta fram den lobby som du vill ha som startsida i IFS.

1. Tryck på pilen vid "gubben" i övre högra hörnet.

2. Välj "Alternativ".

Välj en lobby som ny startsida IFS9

1. Välj "Aktiv sida".

2. Klicka på "OK".

Välj en lobby som ny startsida IFS9

För att välja/ändra vilket objekt som ska visas i lobbyn, (1) tryck på den lilla pilen till höger om lobbynamnet, (2) fyll i objekt-ID i dialogrutan. Lobbyrutorna fylls på med aktuell data för det valda objektet.

Välja vilket objekt som visas i Lobbyn

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.