Leverans 2.6.3 (2020-01-28)

"Kompetensområde" visas nu i formuläret "Aktiva arbetsorder"

Lobbyn "Underhållsadministratör" går nu att filtrera per underhållsområde och innehåller 3 nya element för kvalitetskontroll av underhållsavtalen

Stöd för underhållsingenjörer/-administratörer att se inaktuella revisioner av standardjobb på FU-åtgärder och arbetsorder

Förtydligade benämningar på element i lobbyn "FU-Fel", samt instruktioner för hantering av felen som visas.

Nya samt uppdaterade instruktioner för hur man jobbar med standardjobb och förebyggande underhåll i systemet

Förbättrat mailutskick om förändringar i teknisk data (som skickas till SCADA och NDB)

OBS! Nedan är endast ett test-exempel för att demonstrera hur mailet ser ut.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment