Leverans 2.5.2 (2019-10-01)

- Snabbrapport för att söka fram artiklar som saknar pris 

- Migreringsjobb för att uppdatera priser i gällande avtal och lägga till artikelpriser på nya anläggningar

- Förbättrad prestanda vid uppdatering av stolptabellsdata

- Möjlighet för underhållsingenjörer att backa status på arbetsorder från "startad" till "observerad"

- Anläggnings-ID:n tillagda för möjliggörande av mappning mot GIS-information