Leverans 2.7.6 (2020-11-12)

Ökad datakvalitet för ledningar

Nedan ledningar är omskriptade från "Funktionsobjekt" till "Linjära tillgångar":

  • XL1 S2 L05
  • KL21 S5-6 L14
  • ZL7 S8 L10
  • AL1 S10 L24

Förberedelser inför nytt underhållsavtal 2021: Nya utförande avdelningar är uppskapade för förebyggande åtgärder

Förberedelser inför nytt underhållsavtal 2021: Uppdatering av attestregler för att matcha nya kostnadställen

Förberedelser inför nytt underhållsavtal 2021: Nya priser inlagda för ledningsgator

Förberedelser inför nytt underhållsavtal 2021: Dataupprättning för förebyggande och avhjälpande underhåll kring standardjobb, FU-åtgärder och inköpsartiklar

  • Tagit bort, inaktiverat och ersatt standardjobb utifrån anläggningstyp (t ex jobb som hör till transformatorstation är borttagna på kopplingsstationer)
  • Tagit bort, inaktiverat och ersatt inköpsartiklar utifrån anläggningstyp (t ex artiklar som hör till transformatorstation är borttagna på kopplingsstationer)
  • Reviderat FU och ersatt inaktiverade standardjobb med rätt standardjobb
  • Uppdaterat leverantörsavtal med inköpsartiklar som har saknats
  • Uppdaterat arbetsorder och ersatt inaktiverade standardjobb med rätt standardjobb på arbetsordrar som inte har attesterade anmodan

Obs! Förhoppningsvis har ni inte märkt av detta, det som kan hända är att artikelnummer kan ha ändrats då det nu är färre varianter (artikelnummer som t ex börjar på G kan nu börja på C, artikelbeskrivningen är dock densamma och artikelnummer som berör transformatorstation syns inte längre på en kopplingsstation).

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.