Leverans 2.6.4 (2020-02-11)

Ombyggd lobby "LEDNING (KONSTRUKTION)" för att ge bättre stöd för skapande och underhåll av ledningsinformation

Övrigt

  • Utökad behörighet för underhållsadministratörsrollen att hantera underhållsdata
  • I lobbyn "FU-fel" har elementet "Standardjobb med fel/felaktiga värden" korrigerats.
  • Rättning av problem med revidering av dokumentklass "mallar" för basritningar TELE