Leverans 3.9.2

3.9.2 Mindre leverans

ADOS  - 135138 - Ta fram filter mm Avtalslobby

Lobbyn för avtalsadministration är justerad med fler filter och snabbare information.

ADOS - 135142 - Migreringsjobb (Excel Addin)

Skapat tre migreringsjobb för tre olika klassar som tidigare saknade det. De är Lågspänningsfrånskiljare, Lokalkraftstransformator och Lågspänningsbrytare, för att likrikta arbetet med att lägga in tekniska data i IFS så ska migreringsjobb finnas för alla klasser.

ADOS - 135960 - Anläggningsregistret förnyelse av station

Kolumnen Anläggnignstyp är tillagd.

ADOS 137043 - Krysslista för Dokument Per Anläggning -

  • Vi har utvecklat en snabbrapport "Krysslista för Dokument Per Anläggning" som genererar en lista över alla dokument som är kopplade till konstruktionsobjekt under en specifik anläggning.
  • Den genererade listan kan exporteras till Excel och användas som informationsstöd för att öka kunskapen om vilka dokument som är kopplade till våra objekt i systemet.

ADOS - 137348 - Budget på Bered arbetsorder och Arbetsuppgift

Skapat nya Lobbyelementen i både formulären Bered Arbetsorder och Arbetsuppgift, för att kunna se ekonomiskdata sammanställt. (Samma sätt som Skogligt Underhåll kan göra i Power BI(Skogligt och ledning - Upparbetad kostnad). Lobbyelementen visar  kostnaden och budget per arbetsorder och arbetsuppgift.

ADOS_141387  - Menyval "Återbesök"

Menyvalet för ”Återbesök” i formuläret ”Stationsbesök - översikt” är omgjort för att kopiera även informationen i kolumnerna ”Rakelnummer” och ”Företag”.

ADOS 144348 - All Teknisk Data per Anläggning

Vi har utvecklat en snabbrapport "All Teknisk Data per Anläggning" som tillhandahåller en detaljerad och fullständig översikt av Teknisk Data och Attribut per konstruktionsobjekt under en specifik anläggning.

Syftet är att identifiera vilka objekt som har tekniska data och vilka som saknar data, för att stödja effektiv och proaktivt underhåll av teknisk data och attribut för anläggningar.

ADOS - 143248 - Höger musval  "Visa på Karta"

Ett högermusval införs på funktionsobjekt och linjär tillgång som heter ’Visa på karta’ med funktionen att byta vy till GIS kartan för station, fastighet, ledningsgata och linjär tillgång.

ADOS - 143048 - UHI lobby, Drift lobby och formulär

Mindre förändringar i UH-Ingenjör och UH-entreprenör-lobbyn.

Fältet AO-ort är obligatoriskt i formulären Servicebegäran och Bered arbetsorder

Fälten Driftläge och Händelse är framtagna i formuläret Bered arbetsorder.

Hela formuläret är också inställt så att fälten är placerade mer symmetriskt.

I lobbyn för Driftoperatör är två länkar tillagda för ytterligare arbetsordermallar.