Leverans 2.5 (2019-09-11)

Uppdateringer

Hantering av Kabel-information

 • Migreringsjobb för inläsning av kabeldata
 • Nya tekniska attribut på klasserna ”skarvpunkt” och ”PDL”
 • Snabbrapporter för teknisk data på kablar

Administration av underhållsavtal

 • Ny behörighetsroll för ”underhållsadministratör”
 • Ny lobby UNDERHÅLLSADMINISTARTÖR för att följa upp datakvalitet på information rörande underhållsavtal
 • Information om avvikelser från mall visas i ”standardjobb” och ”inköpsartiklar”

Underhållsingenjör  - lobby

 • Nytt lobby-element som visar ”underliggande arbetsorder för avslut”
 • Elementet ”Attestera” har flyttats till övriga arbetsorder-element

Dokumentationsadministratör - lobby

 • Nya länkar till arbetsorderformulär för enklare hantering av dokumentationsförändringar

SVK-DOK - lobbys

 • Förändringar i vilka arbetsorder som visas i de olika elementen för att stödja den nya dokumentationsuppdaterings-processen

Uppdatering av DDE (verktyg för inläsning av ritningar)

 • Omskriven från AutoCad VBA till Excel VBA för att fungera efter uppgradering av AutoCad
 • Hanterar .CSV-filer istället för .DWG-filer (som sammanställs i .CSV-fil av verktyget)
 • Skriver loggfilen till en .XLSX-fil istället för .txt-fil
 • Justerad kod för SYSGUID-skapande
 • Mindre justeringar av text i felmeddelanden

Övrigt

 • Nya objekt för klassen ”genomföring” uppskapade i anläggningar
 • Stoppande funktion hindrar att man av misstag ändrar status på samtliga arbetsorder i en struktur
 • Tusentals-avskiljare infört i beloppsfält på arbetsorder för bättre läsbarhet
 • Komplettering av dataöverföring i SODA-integrationen
 • Standardiserade testanvändare uppsatta i samtliga miljöer

Buggrättningar

 • Driftoperatörer kan nu avbryta arbetsorder
 • Fältet ”tillhör anläggning” visar korrekt värde
 • Formulär ”konstruktionsobjekt-lista” visar endast relevanta kolumner
 • Felaktigt inlästa bladnummer på dokument upprättade

Övriga leverabler (utanför systemet)

 • Utredning av möjliga lösningar för bättre hantering av underhållsbesiktningar
 • Utredning av prestandaproblem i stolputskriften
 • Utredning av problem med uppstart av applikationsserver för testmiljöer
 • Utredning av AD-synkronisering för effektivare användaradministration
 • Manual för att filtrera driftstatus på anläggningsobjektnavigatorn