Leverans 2.8 (2021-01-15)

Uppdatering av anläggningar och attestregler för att hantera nya kostnadsställen

Vi har gjort förändringar på våra anläggningar och verksamheten har valt att införa flera kostnadsställen, detta har i sin tur lett till att vi behövt uppdatera IFS på ett antal ställen för att ändringen skall fungera.

OBS: Arbetsorder som är skapade innan detta tillfälle som har anmodansrader skapade med gamla kostnadsställen som än inte är attesterade, behöver korrigeras manuellt för att attestering ska vara möjlig.

Attestregler har uppdaterats med nya kostnadsställen som börjar gälla 15 januari, vi har även korrigerat dem med korrekt attestansvarig.

Funktionsobjekt har uppdaterats med motsvarande kostnadsställe från attestregler så att framtida arbetsorder ska bli korrekt förkonterade.

Ortstrukturen uppdaterad för att motsvara förändringar i och med nya kostnadsställen,

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.