Leverans 2.7.4 (2020-09-24)

Ny snabbrapport "Statusbedömning"

En gammal snabbrapport "Statusbedömning" (som använts i tidigare versioner av IFS) har byggts om för att fungera i nuvarande version av IFS. Snabbrapporten visar utvalda tekniska data för en anläggning i en samlad översikt.

Utökade behörigheter

Utökade behörigheter till användarrollerna "Dokumentationsentreprenör" och "Mätvärdesentreprenör", så de ser Lobby ”Anläggningsinformation och Lobby ”Ledning (Konstruktion)” samt formulär "Linjära tillgångar".

 

Förbättrad funktionalitet för översiktssida "Underhållsadministratör"

Lobbyelement  för ”FEL KONTO” och ”FEL DELPROJEKT” är ändrade så de enbart visar de artiklar där det finns värden för konto och delprojekt samt orter som ligger i Ortsgrupper som är aktiva.

 

Kontroll för ORT och ANLÄGGNING undantar Optoanläggning

Befintlig kontroll för säkerställa att ORT och ANLÄGGNING är lika är omgjord. Anläggning OA (Optoanläggning) är numera helt undantagen från denna kontroll, tillsammans med KABEL och LEDNING som har varit undantagna sedan tidigare. Det ger möjlighet att skapa och färdigställa flera anläggningar på samma ort. För andra anläggningar gäller detta förutsatt att anläggning och orten har minst del av samma littera. (Tex. På ort FT11 gäller att de fyra första tecken i Ort (FT11) återfinns i anläggningsnamnet (FT11 SVC).)

 

Uppdaterade länkar i mailutskick

Länken till Easits självserviceportalen är uppdaterad så att länken är korrekt i automatgenererade mail

 

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.