Leverans 2.6.7 (2020-04-07)

Nya klasser för kontrollanläggning

Två nya klasser för kontrollanläggning är skapade med tillhörande tekniska data mallar  för att kunna lagra data:

-Fjärrkontroll

-Brytarsynkronisering

Nya migrationsjobb för kontrollanläggning

Två nya migrationsjobb för kontrollanläggning är skapade för att kunna läsa in apparatdata för:

-Fjärrkontroll

-Brytarsynkronisering

Nya snabbrapporter för kontrollanläggning

Två nya snabbraporter för kontrollanläggning är skapade för att kunna presentera tekniska data i ett översiktligt format:

-"Tekniska data för Fjärrkontroll"

-"Tekniska data för Brytarsynkronisering"

En befintlig snabbrapport "Tekniska data för Kontrollanläggning" är även justerad för att bli mer användbar.

Förbättrad prestanda för skrotning av objektstrukturer

Prestandan är förbättrad vid byte av konstruktionsstatus på en objektstruktur från "planerad för skrot" till "skrotad"

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.