Leverans 2.6.1 (2020-01-08)

Nya klasser för reläskyddssystem, kondensator och avstämningsenhet

3 nya klasser med tillhörande tekniska datamallar uppsatta

Nya lobbys för information om ledningar

4 nya lobbys som visar olika typer av anläggningsinformation för ledningar:  översikt, detalj, ritningar samt uppklipp.
Hjälptexter som förklarar innehållet finns längst ned i respektive lobby.

 

Lobby "Anläggningsinformation alla ledningar - översikt"

Lobby "Anläggningsinformation alla ledningar - detalj"

Lobby "Anläggningsinformation alla ledningar - ritningar"

Lobby "Anläggningsinformation alla ledningar - uppklipp"

Mindre justeringar och buggrättningar

  • Kontrollfunktionen för korrupta filer kompletterad med kontroll av tomma filer
  • Migreringsjobb "Pris på avtalsbunden artikel" exkluderar nu artiklar från avslutade avtal
  • Kontrollen av arbetstyp justerad för att kunna hantera kommande rondfunktionalitet
  • Fel i underhållsadministratör-lobby korrigerade
  • Mindre layout/benämningsjusteringar i ett antal formulär och informationskort

Övriga leverabler

  • Lösning och instruktion framtagen för hur man undviker ett felmeddelande när man kör GIS-funktionen i IFS.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment