Leverans 2.3.3 (2019-05-21)

Uppdateringar levererade i IFS ver. 2.3.3. 2019-05-21.

Nya migreringsjobb i Excel-addin

 • Inläsning av information om sambyggda stolpar
 • Uppdatering av tekniska data på segment (fas- och topp-linor) utan att skapa ny revision av ledningen

Lobbys

 • Enhetliga benämningar i lobby "Inläsning av segment"

Underhåll

 • Inköpsartikel L110 "Inspektion av flyghinderbelysning" tillagd på fler orter

Dokument

 • Nytt högermusval som kopierar dokument till senaste revision av linjär tillgång och sätter kopplingstyp till fast på föregående revisionen
 • Nytt högermusval från dokumentrevision och dokumentrevisioner för att snabbare lista bladets alla revisioner

Buggrättningar

 • Behörighet för migreringsjobb 5030- JORDNINGSKOPPLARE och  5180 - SPÄNNINGSTRANSFORMATOR saknas
 • Max antal tecken i Dokumentväskan överskrids utan varning
 • Decimaltecken med vänsterjustering blir fel vid inläsning av migrationsjobb
 • CL12 S7 - Skripta ledningslängden

Övriga leverabler

 • Dokumentation av proof-of-concept-arbetet gjort i förstudie Anläggningsstruktur
 • Utbildning i arbetsorderhantering för Securitas
 • Utbildning i arbetsorder i struktur för dokumentat
 • Instruktioner för lobbyelement ledningsdata
 • Utredning av uppdateringsbehov IFS
 • Uppdaterad IFS/Agresso endpoint mot IPL för bibehålla supporterad integration
 • Framtagen checklista för storytelling

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment