IFS AnvändarmanualerReleaser / Nyheter InformationsutskickRelease i IFS 191119: Lobby underhållsingenjör

Release i IFS 191119: Lobby underhållsingenjör

Lobbyn för underhållsingenjörer är 191119 uppdaterad i IFS.
Innehållsförteckning i bifogad PPT:

1. Överblick nya funktioner i startlobby

2. Element: Beredd

3. Lobby: Arbetsorderfel i status Beredd

4. Element: Rapporterad

5. Lobby: Arbetsorderfel i status Rapporterad

6. Informationskort

7. Element: FU-fel

8. Lobby: FU-fel

9. Element: Rapporterad (S, F, UT, IT)

10. Support

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment