Leverans 2.9 (2022-05-18)

Tillägg till Linjära tillgångar
"Systemspänning 130kV" på konstruktionsobjekt när ledningen har korsningar före den första stolpen.

Borttag av en länken "Stolpeöversikt" i lobbysidan ”Anläggningsinformation”.
Denna länk togs bort efter avstämningar med verksamheten.

Mätjournaler - Funktion borttagen inför uppgradering till IFS10
Anpassat formulär för hantering av "mätjournaler" är borttaget inför uppgradering till IFS10.
Det är beslutat att denna funktion inte ska användas i IFS10.

Snabbrapporter - Borttagna snabbrapporter inför uppgradering till IFS10
Snabbrapporter som visar tekniska data på ett objekt på ledning, kommer att tas bort inför uppgradering till IFS10. Rapporten anropas via högermusval på Funktionsobjekt-lista.

Harvesthantering - Funktion borttagen inför uppgradering till IFS10
Anpassat formulär för hantering av anpassningar är borttaget inför uppgradering till IFS10.
Det är beslutat att denna funktion inte ska användas i IFS10.


Adresser - Borttagna adresser på arbetsorder inför uppgradering till IFS10
Gamla adresser på arbetsorder i IFS9 är borttagna. Data har hamnat fel och orsakar problem vid testuppgradering till IFS10 .
Viss information har flyttats till fälten ”Kontakt” och ”Telefon”, som kommer att finnas synliga i IFS10