Leverans 3.9.1 (2024-04-27)

3.9.1

 • ADOS - 120666 - Förbättringar för underhållet - formulär och förenklande funktioner

Lobby

 • UHE Lobbyn har fått 3 färger som symboliserar vad elementen innehåller. Mörkblå för Ingenjörernas fokus, Ljusblå för entreprenörernas och lila för allmän information.
 • I princip alla element i UHE lobbyn syftar nu till Arbetsuppgifter, om inget annat nämns.
 • Elementen i UHE lobbyn för beställningar av ritningar eller anläggningsinformation är nu ändrade och visar korrekt när de är skapade och färdiga.
 • Nytt filter för att välja underhållstyp är tillagd i UHE lobbyn.
 • Driftoperatörernas lobby har fått 2 nya länkar som ska användas som genvägar vid skapande av Stort och Litet larm.

Formuläret Servicebegäran

 • Formuläret har fått sin genväg namngiven till just Servicebegäran och inte felanmälan, det är också detta formulär som externa ska använda vid skapandet av nytt orelaterat arbete.
 • Flyttat en del fält, som AO Ort, och tagit bort ett custom field som hette DC-Område.
 • Fälten AO-ort ärver sitt värde från Ort och Objekt. Ort ärver från Objekt-ID.
 • Fälten Upptäckt, symptom och leverantör är nu obligatoriska fält.
 • Möjlighet att höja status och ta sig till Arbetsuppgift via högermusval tillagt.

Formuläret Arbetsuppgift

 • Information från överliggande arbetsorder visas nu högst upp i formuläret
 • Fälten Driftläge, Lång beskrivning, Planerad start och Planerad färdig måste fyllas i. Undantaget är de fall då arbetet inte måste planeras, om det kommer från DC, materialtransporter eller SVK-DOK uppgifter.
 • Formuläret är tänkt att fyllas i uppifrån och ner utifrån de olika faserna i UH processen, alltså Initiering, beredning, beställning, utförande och avslut och rapportering.
 • Fält som inte behövs har tagits bort, även fliken Objekt är bortplockad (fält från Objekt-fliken som fortfarande används har flyttats till Generellt-fliken).
 • Nytt översiktsformulär för relaterade arbetsuppgifter finns via högermusval. Detta för att man inte ska behöva navigera via arbetsordrar.
 • Skapandet av arbetsuppgifter för ritningsbeställningar och uppdatering av anläggningsinformation går att nå via högermusval från arbetsuppgiften.
 • Miljörapporteringen kan skapas via högermusval, då får man en materialrekvisition skapad med korrekt ort och status redan ifylld.
 • Högermusval för att skapa en ny Servicebegäran för relaterat arbete finns nu. Om man upptäcker arbete som är kopplat till en redan befintlig uppgift (exempelvis besiktningar eller ronder) så kan man enkelt skapa en ny servicebegäran med en koppling till den ursprungliga uppgiften.
 • BUG_134464 - Skripta tillbaks besök som är mindre än ett år gamla

Tidsbesparing genom att stötta arbetsättet med duplicerade besök.

 • ADOS - 126536 - Ändra datumvillkor i funktionen som tilldelar orter utifrån Leverantörsavtal

Rättning på funktionen som tilldelar ortsbehörigheter utifrån leverantörsavtal till Entreprenörer, så att den fungerar även sista dagen på en avtalsperiod.

 • ADOS_37788 - lager-utlån av utrustning

Verktyg och artiklar lånas ut till entreprenörer eller till anläggningsägare av lågspänningsnät. 

Lobbyn har kompletterats så att Svenska kraftnät enklare kan se vem som lånat vad och hur länge.

 • ADOS_129756 - Ändring av stationsbesök översikt i formulär Stationsbesök

Byta plats på kolumnerna Rakelnummer och Arbetskategori så att arbetskategori syns tidigt på sidan.

 • ADOS_51192 - Lagerpersonalen behöver ett nytt HMV och en avancerad fråga för effektivare arbete

Förändringar för att lagerpersonalen skall arbeta effektivare:

 • En avancerad fråga i formuläret "Lagerartiklar i lager" för att kunna söka på artiklar med ett visst värde i "Artikelgrupp 2"

 • Ett menyval i formuläret "Översikt lagerplatser" för att visa alla artiklar på en vald lagerplats


 • Nytt menyval som öppnar formuläret ”Lagerartiklar i lager” och där finns den nya kolumnen ”Anteckning lagerplats” som visar anteckningsfältet från lagerplatsen.
 • ADOS_130039 - Besöksuppföljning driften

Driften önskar statistik kring besöken i en snabbrapport.

 • BUG_121313  Lobby - Inläsning ledningsdata

DOKUMENT – Projekt-id och datum

Visar om ritningsnummer saknar kritiska data för att det ska komma med ut i en stolpexport. Det måste finnas data i Projekt-id och Datum på dokument-objektkopplingen. Urvalet sker på, dokumentkopplingar till ledningen, stolpe, isolatorkedja, fundament, där något av de anpassade fälten "SVK_PROJEKT" och "SVK_DATUM" saknar ett värde. Dessa kopplingar jämförs sedan med dokumentdata (dok.klass, doknr, blad, rev) i tabellen "Inläsning av ledningsdata - dokument".

 • ADOS - 136000 - UPPD. QR 871, 187777, 220971

Rättning av snabbrapporter som används för att ta fram en listor av användare. Används vid licenstilldelning.