Leverans 2.5.1 (2019-09-17)

Uppdateringar

- Ett problem som ibland orsakat stopp av transaktioner från IFS till Agresso är åtgärdat

- Behörighetsgruppen informationssökare har fått behörighet  att se fliken "anmodan" på historiska arbetsorder

- Dokumentrevisioner som fått fel status efter handhavandefel har rättats upp

- Länk till "historiska arbetsorder" i lobbyn DOK-ADMIN STARTSIDA har gjorts synlig