IFS AnvändarmanualerDriftBesökRegistrera nytt besök från översiktsformulär

Registrera nytt besök från översiktsformulär

Skapa ett nytt besök genom att klicka på plusset

Mata in littra och information om besökaren. Välj sedan"spara"

Markera raden och välj högermusval "Påbörja besök"

När man väljer högermusval "Påbörja besök" stämplas besöket automatiskt med tid.

Besöket kommer att visas i elementet för det DC-område anläggningen hör till

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.