IFS AnvändarmanualerDrift DriftorderSkapa driftorder och sätt status till aktiv

Skapa driftorder och sätt status till aktiv

Navigera till startsidan och klicka på en rad i elementet "Aktiva Driftorder"

Mata in Driftorder-nummer

Välj Driftorder-ägare i rullistan

Klicka i fältet "Anläggning" och välj "Värdelista" (F8)

Obs! Anläggningsnamn ska inte fyllas i, det fylls i automatiskt när du sparar baserat på vald anläggning.

Välj DC-område i rullistan för sparade frågor

Markera den anläggning du vill koppla driftordern på och välj "OK"

Dubbelklicka i fältet "Påbörjad datum". Välj datum och tid i kalendern och tryck enter.

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.