IFS AnvändarmanualerDriftDriftorderSkriva ut driftorderfel till Excel

Skriva ut driftorderfel till Excel

Navigera till formuläret "Fellogg driftorderfel - översikt" och sök fram dina driftorderfel. Klicka på "Utdata" och sedan på Excel-ikonen.

Klicka på "Utdata" och sedan på Excel-ikonen

Välj "Alla rader"

Välj "Alla rader"

Informationen skrivs ut i Excel

Informationen skrivs ut i Excel

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.