IFS AnvändarmanualerDrift DriftorderSkriva ut driftorderfel till Excel

Skriva ut driftorderfel till Excel

Klicka på den lilla pilen (under Sök-symbolen) och välj "Skapade senaste 4-månaderna"

Klicka på "Utdata" och sedan på Excel-ikonen

Informationen skrivs ut i Excel

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.