IFS AnvändarmanualerDriftBesökPåbörja planerat besök

Påbörja planerat besök

Klicka på översiktselementet för planerade besök (siffran)

Klicka på översiktselementet för planerade besök (siffran)

Markera det besök du vill påbörja och välj högermusval "Påbörja besök".

Markera det besök du vill påbörja och välj högermusval "Påbörja besök".

Välj "OK". Navigera tillbaka till "stationsbesöks"-sidan genom  att använda bakåtpilen.

Välj "OK". Navigera tillbaka till "stationsbesöks"-sidan genom  att använda bakåtpilen.

Välj "Refresh" för att uppdatera sidan. Besöket visas i element "Pågående besök" under valt DC-område.

Välj "Refresh" för att se besöket i element "Pågående besök"

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.