IFS AnvändarmanualerDrift BesökPåbörja planerat besök

Påbörja planerat besök

Klicka på översiktselementet för planerade besök (siffran)

Markera det besök du vill påbörja och välj högermusval "Påbörja besök".

Välj "OK". Navigera tillbaka till "stationsbesöks"-sidan genom  att använda bakåtpilen.

Välj "Refresh" för att se besöket i element "Pågående besök"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.