Driftoperatör-Långliggare

Du når lobbyn "Långliggare" från lobbyn "Driftoperatör-Startsida" genom att klicka på element "Långliggare"

Lobbyn "Långliggare" visar arbetsorder som varit öppna länge.

De arbetsorder som visas är de som varit öppna länge utan att pausas, väntar på material, driftavbrott, garantijobb och dokumentation eller varit öppna längre än ett år.

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.