Skapa återbesök

Navigera till det besök du vill skapa återbesök för. T.ex. genom att öppna  "Avsl. besök senaste 7 dagarna"

Välj "Visa nyligen avslutade besök"

Markera det besök du vill skapa återbesök för och välj högermusval "Återbesök".

Markera det besök du vill skapa återbesök för och välj högermusval "Återbesök".

Välj "OK". Navigera tillbaka till "stationsbesöks"-sidan genom att använda bakåtpilen.

Välj "OK". Navigera tillbaka till "stationsbesöks"-sidan genom att använda bakåtpilen.

Välj "Refresh" för att se besöket i element "Pågående besök" under valt DC-område.

Välj "Refresh" för att se besöket i element "Pågående besök"

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.