Skapa återbesök

Välj "Visa nyligen avslutade besök"

Markera det besök du vill skapa återbesök för och välj högermusval "Återbesök".

Välj "OK". Navigera tillbaka till "stationsbesöks"-sidan genom att använda bakåtpilen.

Välj "Refresh" för att se besöket i element "Pågående besök"

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.