Radera driftorder

Navigera till formulär "Driftorder", klicka på den lilla pilen (under Sök-symbolen) och välj "Hämta alla"

Klicka på den lilla pilen (under Sök-symbolen) och välj "Hämta alla"

Markera den driftorder du vill radera och välj "Radera"

Markera den driftorder du vill radera och välj "Radera"

Välj "Spara"

Välj "Spara"

Driftordern raderas och försvinner från listan

Driftordern raderas och försvinner från listan

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.