Radera driftorderfel

Navigera till formulärer "Fellogg driftorder" och klicka på den lilla pilen (under Sök-symbolen) och välj "Hämta alla"

Klicka på den lilla pilen (under Sök-symbolen) och välj "Hämta alla"

Markera den rad du vill ta bort och välj "Radera"

Markera den rad du vill ta bort och välj "Radera"

Välj "Spara"

Välj "Spara"

Raden raderas från listan

Raden raderas från listan

0 Comments

Add your comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.