Radera driftorderfel

Navigera till startsidan och välj "Hantera fellogg för driftorder"

Klicka på den lilla pilen (under Sök-symbolen) och välj "Hämta alla"

Markera den rad du vill ta bort och välj "Radera"

Raden raderas från listan

0 Comments

Add your comment

E-Mail me when someone replies to this comment

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.